Hitlerică, WWII și holocaustul. Luați cu biscuiți…

Să nu luptăm contra xenofobiei fiind noi înșine xenofobi!

Responsabilii de imaginea SC RoStar SA, în încercarea lor de a-i promova produsele – biscuiții DITA, produși de firmă – au făcut-o de oaie! SC RoStar SA este o companie fondată în 1996, care este deținută de un cetățean turc. Compania are o fabrică de dulciuri lângă București, la Bragadiru.
Obișnuind  să posteze pe pagina de Facebook întrebări de cultură generală, au chestionat consumatorii în ce țară s-a născut Adolf Hitler, oferind trei variante de răspuns: Austria, Germania sau Polonia. Întrebarea era ilustrată printr-o fotografie, în care produsul oferit spre comercializare (biscuiții… DITA!) este asociat cu… Adolf Hitler! Care poartă o ditamai zvastica pe brațul stâng!

Nu era pentru prima dată când firma își asociază imaginea cu cea a lui Adolf Hitler. Duminică, 31 martie, pe pagina de Facebook a companiei a fost postată o poză cu Adolf Hitler, alături de un produs al SC Ro Star SA și întrebarea „De ce a construit Hitler o clădire lungă de 4,5 km?

Biscuițiștiii își mai încercaseră norocul cu… Hiclerică, distribuind postarea de mai jos. Care se pare că le-a adus audiență sporită și… profit. Dar și un consistent deficit de imagine, după ce aceste pocinoage au devenit publice!

Prinși cu zvastica… mică vopsită, elaboratorii unor asemenea întrebări de… „cultură generală” (sanchi!), au început s-o dea la-ntors: „Postarea aceasta face parte din seria „Cultură generală”, sub umbrela căreia de câteva luni postăm zilnic varii întrebări pentru fanii noștri. Este o rubrică de succes, cu un engagement mare din partea fanilor paginii, iar acest lucru se datorează faptului că învățăm/ ne reamintim împreună cele mai importante evenimente, consolidându-ne astfel cultura generală. Suntem de acord cu părerea generală despre acest personaj, care – vrem, nu vrem – face parte din istoria omenirii. Probabil că echipa noastră de creație ar fi avut azi o zi mai liniștită dacă ar fi ales să-l ignore pe Adolf Hitler… Ne cerem scuze dacă v-am ofensat în vreun fel, departe de noi această intenție. Vă mulțumim mult pentru înțelegere”, a fost răspunsul dat de administratorul paginii de Facebook a societății SC RoStar SA. După retragerea postărilor incriminate de pe pagina de Facebook a firmei de biscuiţi, ca și cum n-ar fi consumat… usturoi, agenţia de PR a adăugat următorul text, cu referire la mass-media: „A fost postarea clientului. Faceţi jurnalism de doi bani”!

Înșiși producătorii biscuiților – asociați cu făptura cu zvastică a ciumatului universal – și-au turnat cenușă în cap și și-au smuls firele de păr pe care le mai aveau, distribuind un Comunicat de presă. În care se dezic de acțiunile societății care le administrează pagina de facebook, declarând că nu au încercat niciodată să creeze o „asociere între SC RO STAR SA și acel sinistru personaj din istorie.” După care, în spiritul unei frumoase tradiții balcanice, îi trag o porție zdravănă de secreții nazale în… baclavaua cea de toate zilele, atunci când zic cu nonșalanță că: „s-a ajuns la o interpretare eronată”, făcută de publicațiile care au dezbătut acest subiect, „prin scoaterea din context a celor două întrebări referitoare la Adolf Hitler…”!!! 

Asta însemnând că turcaleții – și cine s-o mai fi asociat cu ei – se fac că nu pricep care le este ditamai vina, în raport cu niște norme legislative care-s în vigoare pe la noi prin bătătură; și pe care sunt obligați să le respecte.

Cu momeală un… pișcot / Zvastica din minte-ți scot!

Apropo! Deși există o legislație coerentă, asemenea obiecte – dotate cu zvastici  etc. – se vând la greu pe site-urile de profil din România! Timbre, cahle, veioze, veselă, tacâmuri, monede, cărți etc. etc., fac obiectul unui asemenea comerț online!

Zvasticanumită Hakenkreuz, crucea încârligată, a fost adoptată de Partidului Muncitoresc German Național-Socialist (NSDAPîn anul 1920. Ea apărea pe drapelul partidului, pe ecusonul acestuia şi pe banderola purtată pe braţ.

Deși utilizarea zvasticii are rădăcini adânc înfipte în istoria civilizației umane, datorită transformării sale într-un simbol al identității naziste, astăzi svastica este un simbol interzis.

Crucea nazistăZvastica nazistă, sau „Crucea Încârligată

Referindu-se la alegerea zvasticii, Adolf Hitler scria în Mein Kampf: „Eu însumi, după nenumărate încercări, am ajuns la o formă finală: un drapel cu fundal roşu, un disc alb şi o zvastică neagră în mijloc. După multe încercări am ajuns la proporţia ideală între dimensiunea drapelului, cea a discului alb şi forma şi grosimea zvasticii.”

Nu este un secret faptul că zvastica figurează și pe Acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop, fosta soție a lui Ștefan cel Mare, decedată în 1477. Acoperământul se află în Muzeul mănăstirii Putna.

Pe cine nu  înțelege / Să-l băgăm cu capu-n lege!

Drept pentru care, o să trecem împreună Rubiconul legislativ al domeniului, (re)deschizând astfel larg cutia Pandorei. Ca să bage la cap ce și cum, inclusiv ăia care își saltă în văzul lumii poalele naționalismului fetid, prin distribuirea unor asemenea materiale… tendențioase.

Piesele de rezistență ale legislației românești privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război sunt, în ordinea inversă a adoptării lor, următoarele:

I. Legea nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (Publicată în  MONITORUL OFICIAL, nr. 558 din 27 iulie 2015), pe care o reproducem in extenso (1)

II. LEGE nr. 107 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (Publicată în  MONITORUL OFICIAL, nr. 377 din 3 mai 2006),

III. Și vestita OUG. nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (Publicată în  MONITORUL OFICIAL, nr. 214 din 28 martie 2002).

Din care rezultă – fără putință de tăgadă – că:

 • răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi;
 • Săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) (ale art. 6, n. n.) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Așa că, aviz amatorilor de dulcegării asezonate cu… simboluri fasciste, legionare etc. Că prea sunt mulți cei care s-au îndrăgostit subit de trecutul de luptă zadarnică a neamului omenesc!

P. S.: Un articol care mi-a plăcut, datorită felului aparent… haios în care abordează acest foarte serios subiect, este – Biscuiții hitleriștisau cum să-ți faci cea mai tâmpită reclamă din lume. Publicat pe blogul Maria’s diaries. Pe care vi-l recomand spre lecturare.

DUMNEZEU SĂ NE ŢIE,
CĂ CUVÂNTUL DIN POVESTE,
ÎNAINTE MULT MAI ESTE!

Iar până atunci, vorba lui Caragiale…
Să fiţi sănătoşi şi veseli! 
ŢINEŢI APROAPE!

– Va urma –
TIBERIU M. PANĂ


Sursa Foto copertă

Utilizarea materialului ilustrativ are un scop exclusiv didactic.

(1Legea nr. 217/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii 

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins: „ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război”

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Pentru Art. 1 – Pentru prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă, la discriminare și la săvârșirea de infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, prezenta ordonanță de urgență reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război.”

3. La articolul 2, literele a) – c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) prin organizație cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepțiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoană vinovată de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război se înțelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanță judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și persoana din conducerea unei organizații al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanțe penale internaționale;”.

4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

„e) prin holocaust pe teritoriul României se înțelege persecuția sistematică și anihilarea evreilor și a rromilor, sprijinită de autoritățile și instituțiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944;

f) prin Mișcarea Legionară se înțelege o organizație fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» și «Partidul Totul pentru Țară».”

5. La articolul 4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. – (1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.”

5.04.2019 Adolf HITLERA. Hitler la masă (fără… biscuiți!)

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. – (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internațional, în Statutul Curții Penale Internaționale și în Carta Tribunalului Militar Internațional înființat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, și recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curții Penale Internaționale, a Tribunalului Militar Internațional înființat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internațional înființat prin instrumente internaționale relevante și a căror competență este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 12 – Se interzice ridicarea sau menținerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârșirea infracțiunilor de genocid contra umanității și de crime de război.”

9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 13. – (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război unor organizații, cu sau fără personalitate juridică.”

Art. II Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
București, 23 iulie 2015.

Nr. 217.”


Doar doi POSTACI inspirați, de subiect interesați:

Dumitru i „Campania de promovare a avut succes. Câți știați de Rostar? Acuma știți.))))”
mireb Pe când biscuiții digestivi Stalin?”
_____________________________

Pentru cunoscători sau nu, câteva link-uri utile, despre realități din propria noastră țară, în timpuri istorice relativ recente:

PROCESUL DE EXCLUDERE A EVREILOR DIN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL GUVERNELOR LUI ION ANTONESCU CU ŞI FĂRĂ LEGIONARI: LEGISLAŢIA ANTISEMITĂ, ROMÂNIZAREA ŞI EXPROPRIEREA

DISTORSIONAREA, NEGAREA ŞI MINIMALIZAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA POSTBELICĂ


Ion Macovei – Tăticul meu e la război

Nicolae Sulac – Când tata va veni

Ansamblul basarabean Ethos: Când războiu’ s-a-nceput / Since the war has begun

Melodies of Auschwitz

Corul bărbătesc din Finteușul Mare – Bubuie tunul

Sad Holocaust Violin

 

2 gânduri despre “Hitlerică, WWII și holocaustul. Luați cu biscuiți…

  1. Bine zis, „nimeni nu s-a sesizat”!
   Asemenea asocieri – între diferite produse și elemente aparținând unor orientări politice interzise – fac din ce în ce mai mulți… interesați! Și nimeni nu se sesizează!
   Pentru că – la noi – este un loc comun faptul că normele sunt pentru… boi!
   Ceilalți trec pe deasupra, sau pe sub!
   Pentru cât timp, rămâne de văzut!

   Apreciat de 2 persoane

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.